Plan de verkoop van uw onderneming

Begin op tijd met het nadenken over bedrijfsopvolging.

Ons advies is om tijdig (ruim voordat u 60 jaar wordt) te starten met de voorbereidingen voor de verkoop van uw bedrijf. Dat ligt gevoelig en veel ondernemers ervaren weerstand bij alleen de gedachte al. U doet zichzelf en uw naasten een plezier om dat niet te blijven uitstellen. Verdriet kunt u niet voorkomen de zorgen daarom gelukkig wel. Daarnaast plukt u zelf na de overname ook de vruchten van een overname.

Voorkom een niet vrijwillige verkoop

Er zijn een oneindig aantal redenen waarom een bedrijf wordt verkocht. In een groot aantal gevallen is dat niet vrijwillig en als gevolg een overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen (voortijdig, door omstandigheden) of echtscheiding. Het komt zelfs zo vaak voor dat er een acroniem voor is bedacht, namelijk OASE. Iedereen kan zich voorstellen dat in een dergelijk geval de verkoopopbrengst (veel) minder zal zijn dan wanneer dit vanwege zakelijke motieven en gepland plaatsvindt.

Redenen voor een geplande verkoop

Redenen voor een geplande verkoop die wij vaak tegenkomen.

Het ontbreken van opvolging binnen de familie is een veelvoorkomende reden voor een geplande verkoop. Wanneer de directeur-grootaandeelhouder een stapje wil terugdoen, staat hij voor de keuze het bedrijf te verkopen of een nieuwe directeur aan te stellen. De deskundige hulp van SMART Transactions helpt u hierbij, want het is een proces waarin veel valkuilen zitten.

Een andere reden waarom een bedrijf verkocht wordt, is dat deze te klein wordt om concurrerend te zijn. Dit komt vooral voor in markten waar concurrenten schaalvoordelen behalen en lagere verkoopprijzen hanteren. Het bedrijf kan dan gewild zijn voor kopers die ook willen groeien, omdat ze die schaalvoordelen ook willen behalen. SMART Transactions zorgt ervoor dat deze verkoop goed wordt georganiseerd, de juiste kopers worden benaderd en u een goede prijs en zo goed mogelijke condities krijgt.

Bedrijven worden ook verkocht wanneer aandeelhouders zich realiseren dat hun bedrijf in een andere levensfase terecht is gekomen en dit niet bij hen past. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij innovatieve bedrijven, waarbij de eigenaren vooral bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een product. De productie, marketing en communicatie van zo’n product vraagt echter andere kwaliteiten, waardoor dit een verstandig moment kan zijn om het bedrijf te verkopen. SMART Transactions helpt bij de bewustwording en zorgt ervoor dat de juiste partij wordt gevonden.

De verkoop van een bedrijf kan ook simpelweg starten met de vraag van een koper of uw bedrijf te koop is. Soms komt er dan een bod dat niet te weigeren is. Dat wilt u dan ook niet, maar wij zien dat in dit soort gevallen haast een slechte raadgever is waardoor het uiteindelijke bod tegenvalt. SMART Transactions behoedt u hiervoor. Wij zorgen ervoor dat het goede bod geen vrijbrief wordt voor een koper.

SMART Transactions ondersteunt u bij een geplande verkoop. Daarmee wordt een gedwongen verkoop als gevolg van een OASE vermeden. U houdt zelf de regie en bent daarmee in staat om de beste prijs en zo goed mogelijke condities te bereiken.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.