Dataroom: verzamelen, rangschikken en screenen

Dataroom: verzamelen, rangschikken en screenen

Doelstelling dataroom

Meestal wordt een dataroom gebruikt om de koper in staat te stellen om een due diligence te doen. SMART Transactions kan de verkoper ondersteunen bij het inrichten van de dataroom. Aanvullend aan de basisondersteuning, het verzamelen en rangschikken van informatie, kunnen wij u ondersteunen bij het vooraf screenen van de informatie.

Inhoudelijk screenen

Het verzamelen, rangschikken en screenen van informatie voor een due diligence proces is een belangrijke taak bij een overname. Vooral het belang van het inhoudelijk screenen van documenten voorafgaand aan het verkoopproces, om negatieve verrassingen te voorkomen, mag niet worden onderschat.

Waardeverlies voorkomen

Wij hebben ervaren dat zelfs bij bedrijven die uitstekend zijn georganiseerd er altijd kleine en/of grotere tekortkomingen zijn die relatief eenvoudig zijn op te lossen voorafgaand aan het verkoopproces. Als vooraf een tekortkoming niet wordt gesignaleerd en deze tekortkoming wordt geconstateerd als onderdeel van de due diligence door de koper, dan wordt deze door de koper vaak opgeblazen. Dit is dan aanleiding tot prijsreductie en aanvullende voorwaarden in het verkoopcontract. Wanneer de verkoper onder druk staat en de verkoop snel wil afronden is er geen tijd meer om de tekortkoming op te lossen en worden de prijsreductie en de aanvullende voorwaarden geaccepteerd. Het verlies aan waarde als gevolg van deze aanpassing is vaak het veelvoud van de kosten die gemaakt worden bij het vooraf oplossen van de tekortkoming die tijdig is gesignaleerd bij het verzamelen en checken van de documenten ten behoeve van de dataroom.

Draagt bij aan een soepel verlopend proces

Een due diligence is een proces dat veel tijd vraagt. En waar iedereen er een belang bij heeft om dit zo snel mogelijk af te handelen. Er worden (vaak veel) vragen gesteld die moeten worden beantwoord. Als er vooraf een goede dataroom is kan het bedrijf zich alleen richten op het beantwoorden van de vragen en kan de due diligence snel en soepel worden afgerond. De kosten van het inrichten en screenen van de dataroom zijn vaak maar een fractie van de extra opbrengst die er wordt behaald bij een soepel verlopend proces. Het risico dat een koper vroegtijdig afhaakt, omdat deze het vertrouwen verliest, omdat het lang duurt om informatie op te leveren of antwoorden te geven, wordt daarmee ook voorkomen.

Ondersteuning SMART Transactions

  • U kunt gebruik maken van onze raamafspraken met internationale aanbieders van datarooms en dus gunstige tarieven.
  • Wij ondersteunen u een logische structuur van de dataroom op te zetten  en stellen vast welke documenten nodig zijn voor de dataroom.
  • Beheer van dataroom (toegang geven, aanpassen, inhoudsopgave) in eigen hand.
  • U ondersteunen bij het verzamelen en rangschikken van de documenten die van belang zijn voor de koper.
  • Het kritisch checken van alle documenten die in de dataroom worden opgenomen.
  • U terugkoppeling geven op het moment dat informatie moet worden aangepast.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij het inrichten van een dataroom?
Neem dan een vrijblijvend CONTACT op met ons.