Het inrichten van een dataroom is specialistisch werk

SMART Transactions biedt de verkoper verschillende diensten bij het inrichten van een dataroom

De koper mag geen schade claimen voor zaken die verkoper aan koper heeft gemeld. Deze melding dient aan bepaalde eisen te voldoen. Wanneer daaraan is voldaan dan heeft verkoper een bewijsmiddel door te verwijzen naar het document in de dataroom om aan te tonen dat de informatie bekend was bij de koper. De verkoper heeft er dus belang bij om nauwkeurig bij te houden welke informatie aan de koper of zijn adviseur is verstrekt. Daarmee is een goed ingerichte dataroom van grote waarde bij een verkoop van een bedrijf.

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring bij het doen van financiële due diligence onderzoeken. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden voor kopers hebben we ervaren wat er gevraagd wordt. SMART Transactions gebruikt deze kennis ook om verkopers te ondersteunen bij de inrichting van de dataroom en de verdere voorbereiding.

SMART Transactions biedt de volgende producten aan verkopers:

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.