Ondersteuning CFO bij een overname

Ondersteuning bij overnames

Wij helpen u de kans te grijpen wanneer die zich voordoet

Wij helpen u een overname te realiseren ook in tijden dat u het eigenlijk te druk heeft.

Overname is veel werk

Bij een overname moet een koper veel werkzaamheden uitvoeren. Veel van deze werkzaamheden komen op het bordje van de financieel directeur (verder CFO) terecht. Dit terwijl de CFO vaak toch al een overvolle agenda heeft. Ook kunnen er meerdere overnametrajecten naast elkaar lopen waardoor de druk verder oploopt.

Projectmatig werk

Een overname is projectmatig werk dat voor een groot deel los staat van de dagelijkse activiteiten van een onderneming. Een extern specialist die zich snel kan inleven kan de daarbij uit te voeren werkzaamheden prima, geheel of gedeeltelijk, overnemen in samenwerking met de CFO. De specialist functioneert dan als projectleider. Daar waar nodig werkt hij samen met de vertegenwoordigers van de overige afdelingen van uw onderneming om ook daar de realisatie van de doelstellingen van de overname te bewaken. Zo verkrijgt u een totaal beeld op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

Ook het door ons uitvoeren van de due diligence, fiscale structurering en juridische werkzaamheden die nodig zijn behoren tot de mogelijkheden. 

Veranderende markt

Na enkele jaren waar de verkopers de kopers voor het uitzoeken hadden en er een tekort was aan bedrijven die aangeboden werden, is de markt aan het veranderen. Er komen, al dan niet gedwongen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis, meer bedrijven op de markt. Kopers krijgen weer meer aanbod en er is meer keus.

Kans grijpen

Er komen nu bedrijven op de markt die prima bij uw bedrijf passen en die het mogelijk maken een strategische stap voorwaarts te maken. Deze kansen wilt u niet voorbij laten gaan omdat u het te druk heeft met uw dagelijkse beslommeringen.

Snel inleven

Onze adviseurs hebben kennis van veel bedrijfssectoren, gaan analytisch te werk en zijn specialist bij het realiseren van overnames. Daardoor zijn zij snel inzetbaar. Zij nemen de CFO werk uit handen zonder dat de CFO de controle verliest. Dit doen wij  door het maken van goede afspraken over de tussentijdse communicatie tijdens de verschillende fases van het overnameproces. De CFO kan de benodigde werkzaamheden delegeren aan ons en blijft toch volledig in control bij de overname.

Op maat gemaakte begeleiding

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij deze ondersteuning bieden vanaf het begin bij de aftastende gesprekken, of zelfs daarvoor al bij het zoeken naar een geschikte overnamekandidaat, tot aan de overdracht van de aandelen bij de notaris. En ook daarna bij de eerste 100 dagen na de integratie binnen uw onderneming kunnen wij u blijven ondersteunen zodat de strategische doelstellingen van de overname ook worden bewaakt en de balans en winst-en-verliesrekening worden geconsolideerd.

SMART Transactions ondersteunt u bij een overname.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek