Het waarderen van een minderheidsaandeel

Het waarderen van een minderheidsaandeel

De positie van veel minderheidsaandeelhouders niet goed geregeld

Er zijn twee (hoofd)groepen minderheidsaandeelhouders te onderscheiden:

De eerste regelt zijn positie uitstekend. Dit zijn bijv. Private Equity-partijen die bij de aankoop goede afspraken maken over het recht op informatie, instemmingsrecht bij bestuursbesluiten, het recht om commissarissen te benoemen en verhandelbaarheid en prijsformules in geval van een exit.

De tweede groep regelt de zeggenschap en verkoopbaarheid niet of nauwelijks. Bijvoorbeeld in familiebedrijven, waar het opsplitsen en verspreiden van aandelen door overerving plaatsvindt of het kan ook gaan om een manager die bij wijze van een beloning een pluk aandelen krijgt.

Bij deze tweede groep is de waardering van een minderheidsbelang gecompliceerd.
Het is lang niet altijd zo dat een belang van 25% in een bedrijf net zoveel waard is als 25% van de waarde van het bedrijf.

Waardering minderheidsaandeel

Bij het waarderen van een minderheidsaandeel  bepaalt men eerst de waarde van de totale onderneming gebaseerd op de gebruikelijke waarderingsmethoden. Vervolgens neemt men de pro rata waarde van het minderheidsbelang.

Op deze pro rata waarde bepaalt men de kortingen door de weging van de volgende factoren:

* Positie van de minderheidsaandeelhouder
* Welke zeggenschapsrechten bij dat aandelenpakket horen
* Verkoopbaarheid van het minderheidspakket
* Wat voor soort aandelen

Een minderheidsaandeel kan naar alle waarschijnlijkheid op een minder makkelijke manier worden verkocht dan een meerderheidsaandeel. Een potentiële koper van een minderheidsaandeel zal gezien de beperkingen met betrekking tot de overdraagbaarheid ervan in de toekomst niet bereid zijn eenzelfde prijs te betalen als voor een pakket met minder beperkingen. Beperkte zeggenschap bij een minderheidsbelang is van grote invloed op de waarde van het minderheidsaandeel. Dit betekent dat er een korting op het minderheidsaandeel moet worden toegepast voor de slechte verkoopbaarheid van het aandeel.

Uiteindelijke kortingspercentages variëren tussen de 25% tot zelfs 90%.

Discussies voorkomen

Afspraken over zeggenschapspositie en verhandelbaarheid zorgvuldig vastleggen in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst is dus verstandig. Dit om discussies in de toekomst te voorkomen.

SMART Transactions ondersteunt u bij het waarderen van een minderheidsaandeel. 

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.