Financiering

Meer weten

Wilt u meer weten over onze werkwijze?
Neem dan eens vrijblijvend CONTACT op met ons.

Financiering

Het is voor MKB-bedrijven veel moeilijker dan vroeger om de totale financiering via een lening bij de bank te regelen. Banken zijn terughoudend om leningen te verlengen of uit te breiden. En het komt regelmatig voor dat de bank bij een kerngezond bedrijf de aanvraag afwijst of deze niet in behandeling neemt. Ook komt het veel voor dat de bank vraagt om inbreng van extra eigen vermogen, achtergesteld kapitaal of een persoonlijke borg als voorwaarde voor de financiering. De kosten die financiers rekenen en de voorwaarden lopen daarnaast ook sterk uiteen. Het is dan ook raadzaam om deze vooraf goed te vergelijken.

Verschillende stappen

Het is voor een bedrijf goed te beseffen dat er geen tekort aan geld is in Nederland. Er zijn veel particulieren, bedrijven en investeerders die over voldoende geld beschikken en dit ook willen uitlenen of beschikbaar stellen in de vorm van risicodragend kapitaal of leningen. Het is van belang dat u zichzelf goed voorbereidt en zelf bepaalt hoe de financiering zo goed mogelijk voor u kan worden ingericht.

Andere aanpak bij verschillende behoeftes

Als u een lening wil aantrekken om in staat te zijn dividend uit te keren vergt dat een andere aanpak dan bij de financiering van een investering in een bedrijfsmiddel. En het verkrijgen van een overnamefinanciering is ook weer anders dan het verkrijgen van een hoger rekening-courantkrediet om voorraden of debiteuren te financieren.

Financieringsbehoefte knippen

De behoefte betreft vaak een combinatie van het financieren van werkkapitaal (kasgeld, voorraad, debiteuren), investeringen in activa en voor overnames. Banken passen hun acceptatiecriteria strak toe. Het is dus zaak om vooraf te weten of de aanvraag voldoet aan deze normen. Als dit niet zo is moet de aanvraag worden aangepast en een gedeelte van de financiering ergens anders worden gevonden. De financieringsbehoefte kan dan in stukjes worden opgeknipt en voor elk apart gedeelte wordt een aparte geldverstrekker gevonden.

Goed onderbouwen

Het is nodig om duidelijk aan te geven waar het geld voor nodig is. Net zo belangrijk is om te kunnen aangeven hoeveel geld er in de toekomst wordt behaald om rente en aflossingen te betalen en in hoeveel jaar er kan worden afgelost. Dit vereist dat de onderneming een realistische inschatting maakt van de ontwikkeling van de omzet, kosten, investeringen en werkkapitaalbehoefte in de toekomst en ook de situatie op het moment van het verkrijgen van de financiering inzichtelijk maakt.

Borgstellingskrediet

Wanneer het bedrijf aan een aantal criteria voldoet kan de bank van de overheid een staatsgarantie krijgen op de bancaire lening. Dit borgstellingskrediet geeft ook mogelijkheden om dit verder te combineren met alternatieve financieringen waardoor het bedrijf meer geld kan lenen. De eisen en kosten die aan het verstrekken van een borgstellingskrediet worden gesteld kunnen ook een reden zijn om dit juist niet te willen. Een goede overweging van de voor- en nadelen is op zijn plaats.

Overweeg strategische samenwerking

Zeker bij grote ingrijpende investeringen zien wij dat partijen een strategische samenwerking aangaan en de financiering delen. Het risico wordt voor beide partijen gespreid en de mogelijkheden om financiering aan te trekken zijn vaak groter.

Alternatieve financieringsvormen

De al langer bestaande instrumenten als sale and leaseback en factoring worden steeds vaker toegepast bij de middelgrote bedrijven. Het is ook steeds gebruikelijker om crowdfunding te gebruiken voor het krijgen van financiering.

SMART Transactions heeft de volgende bedrijven ondersteund bij het verkrijgen van financiering:

Management buy-out Poeth 2018