Management buy-out

SMART Transactions heeft kortgeleden de volgende management buy-out begeleid.

Management buy-out Poeth 2018

Management buy-out

Een situatie die regelmatig voorkomt, is dat het management van een onderneming de kans krijgt om de onderneming te kopen. Dit komt onder andere voor wanneer de huidige aandeelhouders een stapje terug willen doen.

Huidige directeur-aandeelhouder wil stoppen

Vaak is de onderneming in het midden- en kleinbedrijf afhankelijk van het netwerk of de specifieke kennis van de directeur-grootaandeelhouder. Het bedrijf is daarmee niet eenvoudig te verkopen aan een derde. Dan is het soms een oplossing dat de aandeelhouder zijn kennis en netwerk overdraagt aan het bestaande management en de aandelen overdraagt via een management buy-out.

Onderneming is een belegging voor aandeelhouder

Soms is de aandeelhouder enkele jaren geleden teruggetreden als aandeelhouder en heeft een directeur aangesteld om zijn werkzaamheden over te nemen. Na verloop van tijd is een situatie ontstaan dat de aandeelhouder zich niet meer bemoeit met de operationele zaken van de onderneming. De investering in de onderneming is als het ware een belegging geworden voor de aandeelhouder. De aandeelhouder wil geen extra risico’s lopen en het managementteam raakt gefrustreerd doordat marktkansen die investeringen vergen worden gemist. In dat geval kan een management buy-out voor zowel het managementteam als de aandeelhouder een oplossing zijn.

SMART Transactions heeft recent de volgende transactie begeleid.

SMART Transactions begeleidde onder meer het management van Poeth bij een management buy-out.