Een due diligence is een specialisme dat wij beheersen

Een due diligence is een specialisme dat wij beheersen

De ervaren specialisten van SMART Transactions helpen u om een glashelder inzicht te krijgen.

Nadat u de intentieverklaring met de verkoper heeft getekend krijgt u vaak in een speciaal ingerichte dataroom toegang tot uitgebreide informatie om due diligence te doen.

Onderzoeksplicht

Over het algemeen kunt u van de verkoper geen schadevergoeding eisen voor zaken die u zou hebben geweten als u uw onderzoek had gedaan. De informatie in de dataroom is bedoeld om u in staat te stellen dit onderzoek uit te voeren. Het is belangrijk om na te gaan of de informatie, die u heeft ontvangen om tot de prijs te komen die in de intentieverklaring staat, betrouwbaar is. Dit heeft veel facetten die moeten worden onderzocht. Zoals bijvoorbeeld:
– bevatten de gepresenteerde resultaten eenmalige baten, of foutief toegerekende kosten
– is er afhankelijkheid van een leverancier of klant
– zijn er seizoensinvloeden met als gevolg pieken in het werkkapitaal, et cetera.

Daarnaast moet u als koper onderzoeken of er zaken zijn waar u als koper in de toekomst last van kunt hebben en waarvoor u garanties en vrijwaringen van de verkoper wilt ontvangen. De onzekerheid over de uitkomst van lopende rechtszaken is een goed voorbeeld. Ook het pensioen is bijna altijd een belangrijk item om te onderzoeken. Hier kunnen namelijk veel verplichtingen worden overgedragen als dit niet goed geregeld is. Soms is de verkoper zich ook niet bewust van de risico’s die hij loopt.

Deze uitgebreide informatie moet in korte tijd worden geanalyseerd om een goed begrip te krijgen van de onderneming die wordt overgenomen.

Er is veel evaring en expertise nodig om door de bomen het bos te blijven zien.

Zo’n dataroom bevat vaak enkele honderden afzonderlijke documenten, die elk financiële, fiscale en/of juridische implicaties hebben. Het is dan ook een uitdaging om van alle details kennis te nemen en toch het overzicht te behouden.

De ervaren consultants binnen ons netwerk voeren al meer dan 25 jaar due diligence onderzoeken uit. De teams werken vaak al meer dan 10 jaar samen en de lijnen zijn erg kort.

Eén aanspreekpunt

Desgewenst zorgen wij voor een projectmanager die het werk voor u overziet, u op de hoogte houdt en waar nodig, in overleg met u, bijstuurt.

Deze projectmanager is dan voor u het enige aanspreekpunt voor de financiële, fiscale en juridische due diligence. Op deze manier nemen we u veel werk uit handen en bewaken we de voortgang van de werkzaamheden.

De bevindingen van het due diligence onderzoek worden samengevat in eenduidige conclusies met aanbevelingen waarbij hoofd- en bijzaken worden onderscheiden.

Afronding

Op basis van de resultaten zullen we u actief ondersteunen bij het afronden van de onderhandelingen met de verkoper over prijs en voorwaarden. En wij zorgen ervoor dat de nodige garanties en vrijwaringen worden opgenomen in het definitieve koop- en verkoopcontract.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.