Snel inzicht in verkoopbaarheid van uw bedrijf

Quick scan voorafgaand aan verkoop

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Verwacht u op korte termijn uw onderneming te verkopen of krijgt u regelmatig de vraag of u uw onderneming wilt verkopen? Wilt u een kritische analyse of uw onderneming klaar is voor de verkoop? Wij helpen u graag met onze Quick scan. Met deze Quick scan vinden wij de knelpunten en brengen wij verbeterpotentieel in beeld.

Veel vraag

Er is momenteel veel vraag naar bedrijven te koop. Met name private equity bedrijven zijn momenteel erg actief. Daarbij worden DGA’s vaak grote bedragen in het vooruitzicht gesteld bij de verkoop. Dan is het aanlokkelijk in te gaan op een dergelijke vraag. Zeker als u toch al overweegt om op korte termijn uw onderneming te verkopen.

Risico’s

U wilt voorkomen dat er tijdens het verkoopproces verrassingen optreden. Deze verrassingen leiden er immers vaak toe dat de geboden prijs omlaag wordt bijgesteld. Of dat de koper voorwaarden stelt waardoor u ook na de verkoop nog risico’s blijft lopen en/of waardoor u de verkoopopbrengst pas veel later ontvangt.

Quick scan

Om het beste bod en de beste voorwaarden te realiseren is het verstandig om u goed voor te bereiden. Met onze ervaring en expertise zijn wij in staat om binnen 1 tot 2 dagen u op hoofdlijnen de knelpunten aan te wijzen en brengen wij verbeterpunten in beeld.

Onze aanpak

Wij beginnen ons onderzoek met een interview waarbij we ons snel een beeld vormen van uw bedrijf. Vervolgens vragen we informatie bij u op die we zelfstandig analyseren. U zult verbaasd staan over hoe snel we een diepgaand inzicht verkrijgen zonder dat er door u of uw medewerkers veel uitleg hoeft te worden gegeven.

Vertrouwelijkheid

Bij onze dienstverlening wordt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants in acht genomen. Onder andere wordt daarin geregeld dat alle informatie over opdrachten en cliënten geheim wordt gehouden.  Wij zorgen voor een duidelijke uitleg bij onze vragen. Daarnaast adviseren onze ervaren specialisten u persoonlijk en zijn onze tarieven aanmerkelijk lager dan wat u bij de grote kantoren betaalt.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Ondersteuning CFO bij een overname

Ondersteuning bij overnames

Wij helpen u de kans te grijpen wanneer die zich voordoet

Wij helpen u een overname te realiseren ook in tijden dat u het eigenlijk te druk heeft.

Overname is veel werk

Bij een overname moet een koper veel werkzaamheden uitvoeren. Veel van deze werkzaamheden komen op het bordje van de financieel directeur (verder CFO) terecht. Dit terwijl de CFO vaak toch al een overvolle agenda heeft. Ook kunnen er meerdere overnametrajecten naast elkaar lopen waardoor de druk verder oploopt.

Projectmatig werk

Een overname is projectmatig werk dat voor een groot deel los staat van de dagelijkse activiteiten van een onderneming. Een extern specialist die zich snel kan inleven kan de daarbij uit te voeren werkzaamheden prima, geheel of gedeeltelijk, overnemen in samenwerking met de CFO. De specialist functioneert dan als projectleider. Daar waar nodig werkt hij samen met de vertegenwoordigers van de overige afdelingen van uw onderneming om ook daar de realisatie van de doelstellingen van de overname te bewaken. Zo verkrijgt u een totaal beeld op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

Ook het door ons uitvoeren van de due diligence, fiscale structurering en juridische werkzaamheden die nodig zijn behoren tot de mogelijkheden. 

Veranderende markt

Na enkele jaren waar de verkopers de kopers voor het uitzoeken hadden en er een tekort was aan bedrijven die aangeboden werden, is de markt aan het veranderen. Er komen, al dan niet gedwongen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis, meer bedrijven op de markt. Kopers krijgen weer meer aanbod en er is meer keus.

Kans grijpen

Er komen nu bedrijven op de markt die prima bij uw bedrijf passen en die het mogelijk maken een strategische stap voorwaarts te maken. Deze kansen wilt u niet voorbij laten gaan omdat u het te druk heeft met uw dagelijkse beslommeringen.

Snel inleven

Onze adviseurs hebben kennis van veel bedrijfssectoren, gaan analytisch te werk en zijn specialist bij het realiseren van overnames. Daardoor zijn zij snel inzetbaar. Zij nemen de CFO werk uit handen zonder dat de CFO de controle verliest. Dit doen wij  door het maken van goede afspraken over de tussentijdse communicatie tijdens de verschillende fases van het overnameproces. De CFO kan de benodigde werkzaamheden delegeren aan ons en blijft toch volledig in control bij de overname.

Op maat gemaakte begeleiding

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij deze ondersteuning bieden vanaf het begin bij de aftastende gesprekken, of zelfs daarvoor al bij het zoeken naar een geschikte overnamekandidaat, tot aan de overdracht van de aandelen bij de notaris. En ook daarna bij de eerste 100 dagen na de integratie binnen uw onderneming kunnen wij u blijven ondersteunen zodat de strategische doelstellingen van de overname ook worden bewaakt en de balans en winst-en-verliesrekening worden geconsolideerd.

SMART Transactions ondersteunt u bij een overname.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Quickscan bij overname

Quickscan bij overname

Snel inzicht bij beoordeling van investeringsverzoek

Kans of onwelkome afleiding

U wordt waarschijnlijk net als veel andere bedrijven overspoeld met aanvragen om te investeren in bedrijven die het vanwege de crisis moeilijk hebben. Dit kan een buitenkans zijn omdat vaak tegen een relatief lage investering groei gerealiseerd kan worden.

Inzicht

Het is dan voor u als koper belangrijk om snel vast te stellen of er sprake is van een structureel gezond bedrijf. U wilt uw kostbare tijd immers niet verliezen met zaken die u niet verder brengen.

Scherpe analyse op hoofdzaken

Wij helpen u om dit inzicht, of er sprake is van een structureel gezond bedrijf of niet, snel te verkrijgen met onze Quickscan. Bij deze Quickscan gebruiken wij de technieken die wij ook toepassen bij onze beproefde due diligencepraktijk. Echter bij de Quickscan richten wij ons op de hoofdlijnen om zo binnen een aantal dagen inzicht te geven.

Onderbouwing beslissing

Daarmee verkrijgt u een onderbouwd advies om een beslissing te nemen of, en tegen welke voorwaarden, u verder ingaat op een investeringsverzoek of dat u na deze Quickscan afhaakt.

SMART Transactions ondersteunt u bij het maken van een Quickscan.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek