Waarde creatie

Waarde creatie

Iedere ondernemer heeft te maken met financiële mee- en tegenvallers, maar wij zijn van mening dat dit geen verrassing mag zijn waar u pas na verloop van tijd achter komt. Een analyse door Smart Transactions maakt helder waar de sterke en zwakke plekken van een onderneming zitten die tot kansen of bedreigingen leiden. Of u nu aandeelhouder, directie of toezichthouder bent, onze analyse zorgt ervoor dat u meer inzicht krijgt in de onvolkomenheden in de bedrijfsprocessen en de te nemen maatregelen. Dit moet ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft en bij positieve ontwikkelingen kansen volledig uitgebuit worden.

Waarde creatie

Samen met u bepalen we welke delen van uw organisatie moeten worden doorgelicht. Op financieel gebied, maar ook op fiscaal en juridisch gebied kan Smart Transactions uw bedrijf doorlichten. Soms gebeurt dat ook in combinatie met elkaar omdat deze gebieden nauw verbonden zijn met elkaar. Kansen pakken en bedreigingen voorkomen staan hierbij voorop. Dit geeft de grootste waardecreatie.

Werkwijze

Vanuit onze analyse stellen wij een actieplan op en helpen wij u bij het inrichten van de bedrijfsprocessen om de doelen te realiseren. Daarnaast meten we tussentijds of u op de goede weg bent. De te nemen maatregelen die het hoogste rendement hebben en met de minste moeite realiseerbaar zijn, worden als eerste opgepakt. Wanneer dat nodig is, helpen wij hands-on bij het invoeren van de te nemen maatregelen. Dat doen we door deze uit te leggen aan uw medewerkers of ze te coachen bij de invoering.

Diensten

  • Het doorlichten van ondernemingen doen we met de volgende diensten.
  • Strategische heroriëntatie
  • Vertalen plannen naar concrete doelstellingen
  • Optimaliseren van interne processen om doelstellingen te behalen
  • Toewijzen van doelstellingen aan medewerkers
  • Ontwikkelen van rapportages om realisatie doelstellingen te bewaken

Contact

Wilt u hier meer over weten? Of eens informeren wat Smart Transactions voor u kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend CONTACT met ons op.