Zakelijke contacten

Zakelijke contacten

Verzamelen van persoonsgegevens

SMART Transactions verwerkt persoonsgegevens over contacten (bestaande en potentiële klanten en/of daarmee verbonden personen) met behulp van een klantrelatie beheersysteem (de “CRM”).

Het verzamelen van persoonsgegevens over contacten en de toevoeging van die persoonsgegeven aan de CRM wordt geïnitieerd door een gebruiker en omvat naam, werkgeversnaam, titel, telefoon, e-mail en andere zakelijke contactgegevens. Daarnaast kan de CRM gegevens verzamelen van e-mail (naam van de afzender, naam van de ontvanger, datum en tijd) en agenda (naam van de organisator, naam van de deelnemer, datum en tijd van de gebeurtenis) met betrekking tot interacties tussen gebruikers en contactpersonen of derde partijen.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens met betrekking tot zakelijke contacten kunnen worden gebruikt op basis van een gerechtvaardigd belang van SMART Transactions voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren en ontwikkelen van onze werkzaamheden en diensten. We kunnen persoonsgegevens verwerken voor onze bedrijfsvoering, waaronder:
  • Het beheer van onze relatie met klanten;
  • Het ontwikkelen van onze bedrijven en diensten (zoals het identificeren van de behoeften van klanten, het verbeteren van de dienstverlening en om meer te leren over een klant of een mogelijke kans op een klantrelatie die interessant zijn voor ons of andere leden van het netwerk);
  • Analyse en evaluatie van de kwaliteit van de interacties tussen ons en een contactpersoon. De CRM gebruikt een algoritme om te helpen bij deze analyse en de rangorde is primair gebaseerd op frequentie, duur, recentheid en responstijd van de interactie;
  • Het uitvoeren van analyses, inclusief het produceren van statistieken voor het SMART Transactions management, zoals over trends, relatiekaarten, sales intelligence en vooruitgang ten opzichte van zakelijke account doelen;
  • Onderhouden en gebruiken van IT-systemen;
  • Het hosten of faciliteren van het hosten van evenementen; en
  • Beheer van onze website en van onze systemen en applicaties.
 • Informatie verstrekken over ons en ons dienstenpakket
 • Tenzij ons wordt gevraagd dit niet te doen, gebruiken we de contactgegevens van onze klanten om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld updates en inzichten in de branche, andere diensten die mogelijk relevant zijn en uitnodigen voor evenementen.

SMART Transactions verkoopt geen persoonsgegevens uit het CRM aan derde partijen zonder voorafgaand toestemming aan betrokkenen te vragen.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard binnen de CRM zolang we een relatie met een zakelijke contactpersoon hebben of met zijn/ haar organisatie en zolang wij daarvan een dossier moeten bijhouden.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard als langere bewaartermijnen zijn vereist op grond van wet- of regelgeving en/ of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.